Lid worden


Inschrijven


 

Om uw kind(eren) in te schrijven kunt u steeds langskomen in ons scoutslokaal of kunt u contact opnemen met de eenheidsleiding via eenheidsleiding@ouistitis.be of telefonisch op het nummer 0475/96 51 73 (op weekdagen na 18u).

 

Nieuwe leden kunnen genieten van 4 opeenvolgende activiteiten om te testen of de scouts hen ligt. Tijdens deze proefperiode wordt een basisverzekering afgesloten. Activiteiten buiten het scoutsterrein worden niet toegestaan aan leden op proef. Indien het nieuwe lid zich definitief wenst in te schrijven, dient er lidgeld betaald te worden en een uniform worden aangeschaft.


Inschrijvingen 2020-2021Huidige leden worden automatisch ingeschreven voor het volgende scoutsjaar. Dit lidgeld dient uiterlijk op 15 oktober betaald te worden. Indien een lid niet langer wenst te komen, gelieve van de eenheidsleiding te contacteren.


Ledenstop en wachtlijsten


Onze eenheid groeit al enkele jaren en hier zijn we meer dan trots op. De laatste jaren hebben heel wat nieuwe leden hun weg naar de Ouistiti’s gevonden. Dit jaar zitten we op ons hoogste ledenaantal in ons 30-jarig bestaan. Een feit waar we enorm tevreden over zijn, aangezien dit een weerspiegeling is van onze werking. We vinden het echter wel belangrijk dat we kunnen blijven focussen op de kwaliteit van onze werking. Te hoge ledenaantallen zorgen voor meer druk op de leiding, minder individuele begeleiding van elk kind én plaatsgebrek in onze lokalen. Daarom hebben we sinds 2014 een ledenstop en wachtlijsten ingevoerd.

 

Onderstaand inschrijvingssysteem voor 2017 tracht dit zo georganiseerd en rechtvaardig mogelijk te laten verlopen. Het systeem gaat uit van volgende maximum ledenaantallen per tak:

 

 • Maximum 40 kinderen per tak
 • Maximum 10 kinderen per leiding per tak

 

5 leiding bij de Bevers = max. 40 kinderen; 3 leiding bij Wolven = max. 30 kinderen

 

Dit brengt ons bij volgend inschrijvingssysteem:

 

 • Alle huidige leden blijven uiteraard in het systeem.
 • Per tak wordt een overzicht van het aantal kinderen gemaakt. Als het maximum ledenaantal bij een tak niet overschreden is, kijken we hoeveel plaatsen er over zijn.
 • De helft van de overgebleven plaatsen wordt voorbehouden voor kinderen die het vorige jaar op de wachtlijst stonden, voor broers en zussen van huidige leden en voor kinderen van oud-leiding.
 • De andere helft van de overige plaatsen kan door iedereen ingevuld worden.
 • Eens de plaatsen bij een tak op zijn, werken we met wachtlijsten. Bij de wachtlijsten zijn er geen voorrangsregels; wie eerst op de wachtlijst staat zal eerst gecontacteerd worden eens er plaats vrij komt.
 • Na Pasen schrijven we geen nieuwe leden meer in; ook niet op de wachtlijsten.

Vb. Bij de Welpen is er een maximum ledenaantal van 40 kinderen. Daarvan zijn 30 plaatsen ingenomen door huidige leden. Plaatsen 31-35 kunnen dan ingevuld worden door broers en zussen etc. De andere 5 door andere nieuwe leden. Eens de voorbehouden plaatsen (31-35) op zijn, worden broers en zussen etc. ook bij de niet-voorbehouden plaatsen ingeschreven.

 

Meer informatie en de stand van zaken rond de wachtlijsten kunt u bij de eenheidsleiding krijgen.

Lidgeld


Het lidgeld van De Ouistiti's omvat aansluiting bij FOS Open Scouting, verzekering, werkingskosten, verwarmde lokalen, een Sinterklaascadeautje...
Lidgeld voor 2020-2021:

 

 • Eerste kind: € 50
 • Vanaf tweede kind: € 45
 • Overschrijven doe je via het rekeningnummer BE43 0018 9509 8801 met mededeling “Lidgeld familienaam + voornaam van kind(eren)”Solidariteit op maat (SOM)


Iedereen scout mee, dat is onze slogan!


FOS Open Scouting vindt het belangrijk dat iedereen kan deelnemen aan de activiteiten van de scouts. In deze flyer staan een aantal tips om scouting betaalbaar te houden.


Wie meer info wil of wie denkt in aanmerking te komen voor een korting kan de eenheidsleiding steeds vertrouwelijk contacteren.