Lid worden

Inschrijvingen 2020-2021

De inschrijvingen voor komend scoutsjaar voor nieuwe leden openen op onze startdag op 5 september!

Nieuwe leden kunnen dan  komen kennismaken en (op proef) inschrijven óf kunnen vanaf die dag digitaal inschrijven (de link voor digitale inschrijvingen zal op 10 september op onze website en op sociale media gepost worden). Het inschrijvingssysteem blijft verder hetzelfde als vorig jaar, zoals hieronder beschreven staat.

Huidige leden hoeven niets speciaal te doen. Tegen 31 oktober het ligdeld betalen volstaat om lid te blijven! 


Inschrijven

Om in te schrijven kan u eens langskomen in ons lokaal of kan u ons bereiken via eenheidsleiding@ouistitis.be.

Nieuwe leden kunnen op proef 4 aansluitende weken komen uittesten of onze scouts hen ligt (aan activiteiten buiten het lokaal mag (nog) niet deelgenomen worden). Tijdens deze proefperiode wordt er een basisverzekering afgesloten.

Indien een nieuw lid na 4 weken proef wil verder gaan in de scouts dient er lidgeld betaald te worden en een uniform en das aangekocht te worden.


Ledenstop en wachtlijsten

Onze eenheid groeit al enkele jaren en hier zijn we meer dan trots op. De laatste jaren hebben heel wat nieuwe leden hun weg naar de Ouistiti’s gevonden. Dit jaar zitten we op ons hoogste ledenaantal in ons 25-jarig bestaan. Een feit waar we enorm tevreden over zijn aangezien dit een weerspiegeling is van onze werking.We vinden het echter wel belangrijk dat we kunnen blijven focussen op de kwaliteit van onze werking. Te hoge ledenaantallen zorgen voor meer druk op de leiding, minder individuele begeleiding van elk kind en plaatsgebrek in onze lokalen. Daarom hebben we sinds 2014 een ledenstop en wachtlijsten ingevoerd.

Onderstaand inschrijvingssysteem voor 2017 tracht dit zo georganiseerd en rechtvaardig mogelijk te laten verlopen.

Het systeem gaat van volgende maximum ledenaantallen per tak uit:

 • maximum 40 kinderen per tak

 • maximum 10 kinderen per leiding per tak
   

  5 leiding bij Bevers = max. 40 kinderen; 3 leiding bij Wolven = max. 30 kinderen

Dit brengt ons bij volgend inschrijvingssysteem:

 • Alle huidige leden blijven uiteraard in het systeem

 • Per tak wordt een overzicht van het aantal kinderen gemaakt. Als het maximum ledenaantal bij een tak niet overschreden is kijken we hoeveel plaatsen er over zijn.

 • De helft van de overgebleven plaatsen wordt voorbehouden voor kinderen die het vorige jaar op de wachtlijst stonden, voor broers en zussen van huidige leden en voor kinderen van oud-leiding.

 • De andere helft van de overige plaatsen kan door iedereen ingevuld worden.

 • Eens de plaatsen bij een tak op zijn, werken we met wachtlijsten. Bij de wachtlijsten zijn er geen voorrangsregels; wie eerst op de wachtlijst staat zal eerst gecontacteerd worden eens er plaats vrij komt.

 • Na Pasen schrijven we geen nieuwe leden meer in; ook niet op de wachtlijsten.
   

  vb. Bij de Welpen is er een maximum ledenaantal van 40 kinderen. Daarvan zijn 30 plaatsen ingenomen door huidige leden. Plaatsen 31-35 kunnen dan ingevuld worden door broers en zussen etc... De andere 5 door andere nieuwe leden. Eens de voorbehouden plaatsen (31-35) op zijn, worden broers en zussen etc. ook bij de niet-voorbehouden plaatsen ingeschreven.

Meer informatie en de stand van zaken rond de wachtlijsten kan u bij de Eenheidsleiding krijgen.

Gelieve ons op de hoogte te brengen indien uw kind(eren) niet meer zouden komen naar de scouts, dan kunnen we plaats vrijmaken voor kinderen die op de wachtlijst staan.