Wie is wie?

Onze Eenheid is als volgt gestructureerd: aan het hoofd staat de Eenheidsleiding die zorgt voor de algemene organisatie. De kinderen worden naar leeftijd ingedeeld in enkele ‘takken’ waarbij telkens een aantal leiding staat (per tak één takleider en enkele assistent-takleiders). Tot slot hebben we de stam en het oudercomité die zorgen voor ondersteuning.

Onder dit tabblad vindt u de info en contactgegevens van alle leiding, stam etc. terug.