Oudercomité

Beste Ouders,

Communicatie is een belangrijk gegeven binnen onze eenheid. Graag wil ik jullie een korte toelichting geven over de structuur binnen De Ouistiti’s.

De basis van onze eenheid zijn uw kind en of kinderen. De Leiding is verantwoordelijk voor het samenstellen van de programma’s, weekends en kampen. De Leiding zorgt ervoor dat jullie de nodige informatie ontvangt omtrent al deze activiteiten.

Om de werking van De Ouistiti’s te blijven garanderen hebben wij indertijd een Oudercomité opgericht. Het oudercomité bestaat uit vrijwilligers die graag helpen bij het organiseren van de diverse activiteiten. Het organiseren van diverse activiteiten hebben als doel extra financiële middelen te verwerven. Deze middelen worden aangesproken om materiaal zoals tenten, koffers enz, alsook voor het onderhoud van de gebouwen en het aankopen van veiligheidsmateriaal (vb brandladders).

Een ander middel om financiële middelen te verwerven is de Bar naast het secretariaat. Dit is tevens een ideaal moment om kennis te maken met de Leiding , Stam of Comité. Jullie zijn welkom vanaf 17h30 en je kan er iets nuttigen tegen een zeer democratische prijs.

Binnen onze organisatie hebben wij nog de Stam, hun taak bestaat erin alles rond het gebouw in orde gehouden wordt alsook het beheer van de keuken en de Bar en al ons materiaal zoals banken, tenten, sjorbalken enz.

Tot slot : onze sterkte bestaat erin de diverse afdelingen te laten samenwerken zowel op de activiteiten van de Leiding (vb zomerkamp) of van het Oudercomité (vb ontbijtbuffet).

Scoutsvriedelijke groeten

Het voltallige Ouistiti’s team


Voorzitter

Van Mieghem Yvan

Leden

Depoorter Daisy

Reygaert Tina

Vancoppenolle Jocelyne (Raad van bestuur)

Vanderbecken Dorothy (Penningmeester)

Vanderstraeten Hilde

Verplancken Rudy