Verkenners/Gidsen

Leeftijd: 
14 tot en met 16 jaar

Gidsen en Verkenners worden zich van hun omgeving en de maatschappij bewust. Ze maken grootse plannen en vinden het een erezaak die met succes te realiseren. Ze gaan op elke uitdaging in terwijl ze de banden met thuis stilaan loslaten. Over hun ouders, de klas, de leerkrachten en natuurlijk over zichzelf hebben ze een uitgesproken mening die ze vaak onder invloed van leeftijdsgenoten vormen. Verkenners/Gidsen voelen zich hierdoor soms erg onzeker en zoeken dan steun bij gelijkgestemde leeftijdsgenoten. Vrienden worden zeer belangrijk. Gidsen en Verkenners hebben intense sociale contacten, maar het gevoel van eenzaamheid is nooit ver weg. En last but not least: Verkenners ontdekken dat Gidsen toch niet zo aanstellerig zijn en meisjes vinden jongens plots niet meer zo kinderachtig; Gidsen en Verkenners krijgen aandacht voor elkaar.

Programma V/G

Leiding V/G