Nieuws

Een nieuw scoutsjaar begint, joepie!!!

Kijk bij activiteiten voor meer info

Het lidgeld voor het scoutsjaar 2016-2017 bedraagt €50 voor het eerste kind en €45 vanaf het tweede kind. Het lidgeld voor kinderen die reeds lid zijn dient dit jaar vóór 31 oktober betaald te worden.