Onze werking


157ste Eenheid “De Ouistiti’s” Ronse


“De Ouistiti’s” is een groeiende en bloeiende eenheid met ongeveer 240 leden die ondertussen al meer dan 25 jaar bestaat. De Ouistiti’s staan voor vriendschap en ‘u amuseren’. Daarnaast volgen we de principes van scouting en werken we rond thema’s die zorgen voor groepsbevordering en zelfontplooiing.


FOS Open Scouting?!


FOS Open Scouting is een gemengde jeugdbeweging met 50 groepen (of eenheden) verspreid over Vlaanderen en Brussel. Elke week trekken 8000 Fossers hun blauwe uniform aan om zich te amuseren, in bos en stad.


FOS Open Scouting is een actief pluralistische jeugdbeweging. Dit betekent dat we zowel in onze eigen werking als in de samenleving het gelijkwaardig en respectvol samenleven willen stimuleren. Bovendien willen we uit de diversiteit in de samenleving zoveel mogelijk meerwaarde halen.


Structuur


Onze Eenheid is als volgt gestructureerd: aan het hoofd staat de Eenheidsleiding die zorgt voor de algemene organisatie. De kinderen worden naar leeftijd ingedeeld in enkele ‘takken’ waarbij telkens een aantal leiding staat (per tak één takleider en enkele assistent-takleiders). Tot slot hebben we de stam en het oudercomité die zorgen voor ondersteuning.


Activiteiten


Onze activiteiten gaan meestal door op zaterdagnamiddag, van 14u30 tot 17u30. De activiteiten hebben plaats in ons lokaal (Ninoofsesteenweg 440, 9600 Ronse).